Kontakta oss för frågor om hur man värderar bolag

Fatta vad som för dig att rätt beslut, genom att ha gjort en korrekt företagsvärdering. Här kan du kontakta oss för att få flera offerter alternativt få 30 min gratis konsultation. 

Värdering av bolag, och hur analysen bör utföras

En rimlig utgångspunkt är att innan man tar beslutet att köpa ett bolag, så ska man utvärdera och skapa sig en god förståelse för de potentiella riskerna med verksamheten. Dessa hänger helt på, eller är helt beroende av informationen som köpare eller investerare får ang bolaget. Både små och stora bolag och misslyckas av flera olika anledningar. Det borde rimligen ligga högst upp på prioritetslistan hos alla de som äger bolag, att fatta rätt beslut ang värderingen, och därmed kunna slutföra en bra affär, eller avböja en dålig affär. När man driver ett bolag, så är det en absolut nödvändighet att också genomföra regelbundna värderingar av det. Detta är för att hålla koll på de framsteg som görs, och hur företaget utvecklar sig. Beroende på av vilken anledning som värdering görs, så finns det risk för manipulation. Detta är ett genuint problem för branschen. Många ägare av bolag har en agenda vid värderingen, så som när de ska sälja det, vill de ha en hög värdering av bolaget.

Sedan ska man inte ta förgivet att bra resultat på pappret alltid innebär ett friskt och välmående företag, även om det nästan alltid är sant. Det finns dock vissa exempel på när man trixar med siffrorna för att få fram siffror som passar en agenda. Detta är någonting man behöver börja oroa sig över först i due diligence stadiet.

Innan du går vidare med ditt bolagsförvärv, så måste du noga gå igenom verksamheten. Vanliga misstag görs vanligen inom.

* Förvärv av en verksamhet där värderingen gjordes av en partisk värderingsman
* När en köparen eller säljaren andvänder sig av tumregler för att värdera bolaget
* Obekräftad information som säljaren av bolaget ger den potentiella köparen. Var uppmärksam, för många företagsmäklare har disclaimers, som säger att de endast kontrollerar informationen om det finns uppenbar anledning till det.

Allt detta har en stark påverkan på bolagets framtid. Så hur ska man tänka i situationer som denna, när du planerar att göra en investering i ett onoterat bolag? Hur undviker du att köpa en “lemon” som man säger på engelska. Andra saker som är 100% obligatoriska att göra när du köper ett bolag, är nedanstånde. Ja, 100% obligatoriska, det är ett stort misstag att snåla, och skippa dem.

• Due diligence och

• Appikation av sunt bondförnuft, och vara smått kritisk, och ta vad säljaren säger med en nypa salt

 

 

Bolag som inte är börsnoterade har ett obestridligt behov att en oberoende värdering av bolaget. Man kan viss del använda marknadsvärdeirngsmetoden, men inte enbart, pga att tillräcklig mängd information sällan är tillgänglig. Onoterade bolag kan dock behålla stora delar av sin information hemlig, och därmed måste man verkligen ha perspektivet att ta allt med en nypa salt. Det går enkelt att justera vinsten uppåt eller nedåt, med bland annat periodiseringsfonder och annat.

Börsnoteringar görs ofta när man behöver få loss kapital till expansion, och på just bolag som marknaden tror mycket på. Det krävs en viss nivå av “sexiness” vilket inte skall tas bokstavligt, utan snarare bildligt, alltså teknikföretag, appar, fastigheter, alternativt att bolaget är tillräckligt stort och stabilt för att marknaden ska vilja placera sina pengar där.

Misstag kan göras åt båda hållen när bolaget värderas. En för låg värdering kan lida till ekonomisk skada hos säljaren, medan en för hög bolagsvärdering kan skrämma bort köpare, vilket i sin tur även leder till ekonomisk skada för säljaren. Då undrar vi såklart vad som kan få en värderingsman för bolag att begå sådana misstag? Ofta beror det tyvärr på en av två saker. Först ut, är att bolagsvärderingsmannen blir påverkad eller får en partisk bild av verksamheten genom dess nuvarande ägare. Anledning nummer två är att värderingsmannen helt enkelt inte normaliserar den finansiella dokumenten, alltså balansrapporten och resultatrapporten, och därmed inte gör sitt jobb som hen borde göra. Detta sparar hen mycket tid, men man kan ju då påstå att hen tar betalt för arbetet, utan att utföra arbetet.

Den absoluta majoriteten av alla bolag är inte börsnoterade, och därför så råder det stor hemlighet kring värdering av dessa bolag. Därmed är chansen tyvärr stor att värderingen kan bli partisk. Det är också väldigt centralt att värderingsmannen har en stark lokal förankring till området eller branschen. En generalist kan inte utföra en bra värdering av ett bolag.

Tyvärr finns det många studier som påvisar att värderingsmän ofta blir påverkade av sina uppdragsgivare, som betalar dem sitt arvode. Det blir helt enkelt en stark intressekonflikt. Därmed så ser många domstolar på värderingsmännen som, ja möjligen inte partiska, men ju mer de kan deklarera sin opartiskhet, genom t.ex. policy mot korruption och andra saker, ju mer förtroende för domstolarna för värderingsmannen för bolag.

I en global pandemi är det också många bolag som behöver värdering för att kunna få finansiering för att kunna överleva den svåra “vinter” som fortfarande pågår när detta skrivs. Med vinter så menas inte den metrologiska definitionen av vinter, utan snarare att överleva pandemin på samma sätt som björnar behöver överleva en metrologisk vinter. En björn går ofta i ide, medans ett företag behöver täcka sina overhead-kostnader tills business är tillbaks som vanligt.

Det finns mycket kritik mot branschen för värdering av bolag. Tyvärr är mycket av kritiken korrekt. Många bolagsvärderingar görs för att manövrera runt ett problem, så som problem med att få finansiering eller problem med att sälja bolag, eller problem med att lösa en tvist.

Hur kan man se problemen som skapats av olika bolagsvärderare. Vad är den korrekta värdeingen?

Ett stort problem med att värdera sitt bolag är att man ofta får en self assessment utav värderingsmannen, Frågor som man ska svara på. Här kan man välja att svara till sin egen fördel, lite för lätt. Man behöver snarare ha en diskussion, en debatt kring dessa frågor, och sedan ska han som värderar bolaget själv skriva ned hur han uppfattar att svaret på frågorna är. Därmed så motverkar man vissa problem med värderingen.

Det finns bland annat studier som har undersökt hur partiska värderingsmän är. Givetvis är det otroligt svårt att kunna få fram bra data, och det är med den allra största ironi som man får kritisera sådana studier. Vissa är ärliga och vissa är det inte. En bra jämförelse kan jämföras med FN, alltså förenta nationernas korruptionsindex. De bedömer olika länder, med en siffra, efter hur fri pressen är, och hur fria valen är osv. Länder som Nordkorea, Belarus, Ryssland och Venezuela får givetvis bottenbetyg. Men om de skulle utvärdera själv hur korrupta de är, vad tror du svaret skulle bli? Detta är genuint svåra frågor för mänskligheten. Riktigt lika svårt är det inte att värdera bolag, men problematiken finns ändå här. Man bör alltid ta sin värderingsman med en nypa salt, när man värderar sitt bolag. Flera bolagsvärderingsmän är alltid bra.

Det är visserligen ganska dyrt att värdera sitt bolag, iaf om man gör det på ett riktigt sätt. Det finns onlinevärderingar, men dessa ska vi inte ens prata om. De värderar ju itne bolaget utan de snurrar på sin algoritm, och spottar ut något som de hävdar är en värdering. Hade jag som skriver detta, haft mer tid och pengar över, som jag kände att de inte behövdes till “vettiga saker” så skulle jag börja lobba mot att denna typ av verksamhet ska förbjudas.

Eftersom det tyvärr är dyrt att anlita rätt kompetens för en bolagsvärdering, så väljer de flesta företagare att endast anlita en värderingsfirma. Detta är visserligen fullt rimligt, om man tänker efter. Men om du stod inför en viktig operation, som kanske är livsavgörande? Eller om du kanske stod för ett annat viktigt beslut, så som att flytta till ett annat land för att ta ett jobb, eller skilja sig eller något annat som i din värld som är väldigt viktigt för dig, skulle du då inte vilja ha mer än en åsikt innan du fattar detta livsviktiga beslutet? Svaret borde vara ja, men ibland är man snål och vill spara pengar på fel ställen, och ibland så har man kanske heller inte råd, och då får man fatta det bästa beslutet man kan, utifrån den informationen som man har.

Varför det är farligt att använda sig av rumregler för värdering av bolag

Medan värdera bolagen görs är en av de första stegen som ska tas att använda rätt faktorer för att fastställa rätt siffror. När du köper ett bolag är värdet på verksamheten en nyckelfaktor för att sätta upp ett begärt pris och också det slutliga inköpspriset. Från det faktum att funktionen är så viktig är det därför lämpligt att de slutliga resultaten drivs av rätt multipler som rör verksamheten. En av metoderna som antagits av vissa utvärderare är tumregeln där de presenterade uppgifterna till stor del beror på bolagets intäkter. Dess effektivitet och brister diskuteras i följande stycken.

Det är viktigt att gå djupare in i värderingsdokument, och se vilka komponenter av bolaget som är värderat. Kanske varumärket, tillgångarna, pengarna på bankkontot, fordringarna mm. Det finns många olika sätt att värdera dessa och detta påverkar såklart värderingen. Bolaget måste värderas på ett korrekt sätt, med marknadsmässiga villkor på alla “små transaktioner” om de värderas som sådana. Det finns även vissa rabatter som appliceras inom bolagsvärderingar. Det finns många olika sätt att värdera ett bolag på, alla bra sätt bör landa på ungefär samma nivåer. Det kan låta dumt, men flera olika tankegångar kan ibland leda till liknande resultat, medans det samtidigt finns många tankevurpor att göra. Är du förvirrad? Låter det emotsägande? Du har förmodligen rätt att svara ja på båda dessa frågor och det är helt ok. Det är därför det är otroligt viktigt att du noga går igenom och väljer den personen som ska värdera ditt bolag.

I många fall företagarna bara ha en bolagsvärdering, vilket man givetvis kan förstå. De orkar inte krångla med allt som står i texten ovan. Man kör ibland på tumregeln, för att det är enkelt. Multipel och cap rate är samma sak, fast de anges olika.

På både säljarens och köparens sida eller perspektiv så kan det givetvis finnas fördelar med att värdera bolaget efter sin egen agenda. Till köparens fördel kan användningen av tumregeln fungera för dem på så många sätt. Den ena, verksamheten har värderas lägre och så dyker köparen upp för att ta över bolaget. Den primära anleding att ha ett bolag är vanligtvis att skapa vinst.

När tveksam värderare av bolag utför sitt arbete, misslyckas många med att proportionerligt ta in summan av företagets tillgångar och skulder. Värdet av ett sådant bolag är i mångas perpspektiv intäkterna mins kostnaderna som genereras under en viss period.

Dessa tillgångar anses vara skillnaden av vad som blir kvar efter subtrahering av skuldernas värde.. Sedan baseras tillgångarnas värde ofta på intäkterna från bolaget. Att förbises denna delen av värderingen gör att bolagsvärderingen då blir grovt missvisande. Det är bättre att använda uppskattningen av vinstmultiplar, för att fastställa vad bolaget är värt.

Bolagsvärderaren som företagaren valt får inte misslyckas med att ta hänsyn till detta, när hen slutför värderingsdokumentet för bolaget. Man måste ta korrekt hänsyn till bolagets verkliga och potentiella förmåga att generera intäkter, samt riskfaktorerna med detta. Tumregeler kan leda till dyra misstag i slutändan. Man bör gräva djupt in i de finaniella formlerna. Till slut så är multupeln en otroligt central och viktig del i alla värderingar. I större bolag, kallas detta för PE tal, vilket står för price earnings.

 

Det är viktigt att kunna spåra tillbaks informationen för att kunna hitta eventuella fel på värderingen.

Det finns stora variationer i kvaliteten hos olika värdare av bolag, vilket gör att man bör alltid ges möjligheten att kunna verifiera eller bakåtspåra underlaget till en företagsvärdering. Om ägaren av bolaget uppgett felaktiga uppgifter så kan man då hitta detta felet. Poängen är att man måste lämna ett paper trail bakom sig, för fel händer, framför allt när en av parterna har en agenda och medvetet försöker få igenom sin agenda. Att göra som fel som värderare av bolag, behöver ironiskt nog inte därför alltid betyda att det är ditt fel att du gör fel. Låter det som en ordlek? Kanske lite, men låt oss gräva oss in i det. Om en företagare medvetet ger dig fel information, för att det ska passa hens agenda, och du verifierar så mycket som ditt uppdrag går ut på, och sedan kommer fram till fel slutsats, så behöver det trots allt inte vara ditt fel, även om det oftast är ditt fel. Ett sådant undantagsexempel är om företagaren ger dig en förfalskad balansräkning och resultaträkning.

Ovanstånde ska upptäckas av en köpare vid den absolut 100%igt obligatoriska due diligence processen. Sedan så bör man egentligen göra en ny bolagsvärdering. Om det vore jag, så skulle jag backa ur affären. Någon som ljuger och försöker lura dig, njae, det finns god anledning att tro att de försöka igen, eller att de försökt lura dig på flera sätt och att du bara upptäckt ett av dem hittills.

 

Ofta under transaktionern, så etableras den nya ägaren till bolaget, och detta görs till stor del på grunder som säljaren har angivit. Det är farligt, då allt alltid måste verifieras av extern part. Man kan delvis försäkra sig mot detta genom att ha testperioder då den nya ägaren är med i verksamheten innan köpet genomförts. Man kan även hålla på en del av pengarna, som en del sin egen lilla försäkring. Just pengarna, är vad som verkligen hjälper. Det kan låta ytligt och elakt, men pengarna är makt i sådana transaktioner, och att hålla på dem ger dig makt. Så fort du lämnat över pengarna så blir det otroligt dyrt att bråka i domstol, om det nu är vad som krävs för situationen.

Att bli rörd eller emtotionellt skakad och påverkad av säljarens historia skall inte påverka ditt beslut. Du ska endast tänka på dig själv i transaktioner som involverar så här mycket pengar. Ibland försöker säljare med härkartekniker så som att hen har en kompis gör transaktioner hit och dit på miljarder hit och dit. Härskartekniker ska alltid ignoreras, faktum är att du gärna får visa att du totalt ignorerar säljaren när hen försöker påverka dig på detta sättet. Ett vanligt sätt för säljare att försöka påvisa att de sitter på alla korten (när de verkligen inte gör det) är att inte vilja ge dig mer information innan du påvisat att du kan köpa verksamheten. Det är faktiskt legitimt, till viss del och du bör påvisa att du kan köpa verksamheten, men snack så som; Om du kan sånt här, så vet att att bolaget är värt xxxxx. Det här är givetvis totalt trams, och man ska “call him out out ” på det, och ta den något obekväma situationen omedelbart, istället för att låta säljaren komma undan med viktigt frågeställning. Du är du som köpare som bestämmer vad du anser bolaget vara värt, och vad du är villig att betala för bolaget. Kanske gör säljaren en bolagsvärdering som kommer fram till en högre siffra, och det kan vara en bolagsvärdering av både hög eller låg kvalitet. Det behöver inte betyda att du ska köpa bolaget, då det kanske finns andra som detta bolaget passar bättre för.

Undvika att göra dyra misstag

Det finns många anledningar att värdera ditt bolag innan du gör en transaktion. Att undvika dyra misstag är förmodligen det starkaste argumentet. 

Vi är en affiliate för bolagsvärdering

Få flera offerter när du ska värdera ditt bolag. På grund av GDPR så kommer du inte få att få några nyhetsbrev eller annat. Leverantörerna är tvingade att radera alla dina uppgifter efter första kontakten med dig. Efter att du fått din offert eller gratis konsultation, så kommer du därmed inte att få någon uppföljning eller liknande.